Polityka Prywatności

Poradnia dietetyczna „EatMeatDiet” Evan Tereszkiewicz

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest poradnia dietatyczna „EatMeatDiet” Evan Tereszkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 10K, NIP 7542959211,
REGON 363418675.

2. Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:
– pod adresem e-mail: biuro@eatmeatdiet.pl;
– telefonicznie: 881 404 704
– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: EatMeatDiet poradnia dietetyczna Evan Tereszkiewicz, ul. Jagiellońska 10K, 80-371 Gdańsk;
– osobiście w siedzibie firmy: EatMeatDiet poradnia dietetyczna Evan Tereszkiewicz, ul. Jagiellońska 10K, 80-371 Gdańsk;

3. Rodzaj danych osobowych, przetwarzanych przez EatMeatDiet poradnię dietetyczną

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia, grupa krwi, dane kontaktowe (numer telefonu, imienny adres e-mail, adres zamieszkania), dane dotyczące stanu zdrowia i historii choroby (w tym ewentualnie dokumentacja medyczna), numer rachunku bankowego, nr IP komputera.

4. Cel przetwarzania danych osobowych i okres ich przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– prawidłowego realizowania warunków współpracy lub wykonania umowy – od momentu nawiązania współpracy bądź podpisania umowy, do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartych umów – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom.

5. Przysługujące Panu/Pani prawa
Ma Pani/Pan prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, korekty, uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych/ wycofania zgody na ich przetwarzanie (sprzeciw prosimy kierować na adres e-mail: biuro@eatmeatdiet.pl);
– do przenoszenia danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył/a i przekazania ich innemu administratorowi;
– do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy i zawarcia oraz wykonania łączącej/łączących/ nas umowy/umów.
Administrator jest zobowiązany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

(RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.eatmeatdiet.pl oraz dostępnego tam formularza kontaktowego, przetwarzanie oraz przechowywane są na serwerze linuxpl (H88 spółka akcyjna, ul. Franklina Roosevelta 22, NIP: 7822622168, REGON: 364261632)