Konsultacje – Pakiet Basic

Pakiet ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu*. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto pragnie w szybkim czasie osiągnąć wymarzony cel, albo podarować drugiej osobie szansę na poprawę jakości życia i zdrowia. Sprawdzi się zarówno dla tych, którzy chcą zredukować wagę/ poprawić sylwetkę, jak i dla tych, którzy borykają się z problemem zdrowotnym lub czują potrzebę zmiany diety.

Obejmuje 4 wizyty, w zależności od potrzeb pacjenta.

I wizyta (wstępna) – tutaj przede wszystkim szczegółowy wywiad dietetyczny, badanie komputerowe i diagnoza wg ciała, analiza wyników badania komputerowego i badań laboratoryjnych, omówienie historii ewentualnej choroby pacjenta, analiza potrzeb żywieniowych i wstępne zalecenia dietetyczne. Wyznaczenie celu, do którego będziemy dążyć.

II wizyta – to spotkanie, na którym analizujemy dzienniczek dietetyczny, konkretyzujemy zalecenia dietetyczne i omawiamy przygotowany 14-dniowy plan żywieniowy.

III wizyta (kontrolna) – komputerowe badania kontrolne i analiza postępów. Dostosowanie zasad dalszego leczenia i określenie działań na kolejne etapy, w oparciu o dotychczasowe wyniki.

IV wizyta (kontrolna) – komputerowe badania kontrolne, analiza postępów, podsumowanie przebiegu dietoterapii i zalecenia końcowe.

_________________

* niewykorzystanie pakietu w wyznaczonym terminie powoduje przepadek jego równowartości i brak możliwości wykorzystania go w późniejszym czasie