Dietoterapia kierunkowa

To propozycja skoncentrowana na leczeniu konkretnych schorzeń lub problemów zdrowotnych za pomocą diety. Skierowana jest do osób uzależnionych od używek, substancji psychoaktywnych, a także od jedzenia (zaliczają się do nich także wszelkie zaburzenia łaknienia – jak bulimia, czy anoreksja).

Celem dietoterapii jest skuteczne wyprowadzenie z uzależnienia, bez stosowania farmakoterapii. Terapia ta udowadnia, że odpowiednia, dostosowana do zdrowotnych potrzeb człowieka dieta, jest znacznie skuteczniejsza niż jakiekolwiek leki. Nie wywołuje skutków ubocznych, nie uzależnia i można ją samodzielnie modyfikować:)

Terapia ta zmierza w kierunku obranym przez dietetyka, jednak liczba oraz charakter spotkań zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta.